ĐỘI NGŨ TRAINNER

Đội ngũ giảng viên

CEO

NGUYỄN THỊ THANH NGUYÊN

☀️7 năm kinh nghiệm ở các vị trị Giám sát & Giảng viên tại Trung Tâm CSKH

của Tập Đoàn Viettel.

☀️1 năm kinh nghiệm tại vị trí Chuyên viên huấn luyện nội bộ của tập đoàn Prudential.

☀️Huấn luyện và chuyển hóa giọng nói cho 500 học viên.

☀️Founder cộng đồng Luyện giọng với hàng ngàn thành viên tham gia học tập và luyện giọng.

☀️Giải nhất cuộc thi Người truyền cảm hứng do văn phòng Prudential Ngũ Hành Sơn tổ chức.

☀️Kỹ năng đào tạo hạt nhân CSKH

☀️Kỹ năng khai vấn chuyển hoá

☀️Phương pháp giảng dạy kỹ năng sống

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

NGUYỄN THỊ THẢO UYÊN

☀️Voice Coach

☀️MC tự do

☀️Trainer

☀️Chuyên gia đào tạo kỹ năng mềm

☀️Cựu tiếp viên hàng không

Đội ngũ giảng viên
Đội ngũ giảng viên

QUẢN LÝ KINH DOANH

LÊ HỒNG PHÚC

☀️Lifecoach (Khai Vấn Chuyển Hoá)

☀️7 năm quản lý kinh doanh lĩnh vực tự động hóa

☀️Trainer đào tạo kỹ năng mềm cho doanh nghiệp

☀️Chứng nhận quản lý doanh nghiệp